Óvodánk rövid története

Óvodánk Szada központjában, fejlődő falusi környezetben található.

Szada művészeti életében fontos szerepet játszott Székely Bertalan munkássága. Az intézmény nemcsak nevében, hanem szellemében is

őrzi a reá hagyott örökséget.

 

A szadai óvoda története 60 évre tekint vissza.

Az első óvoda 1954-ben nyílt meg településünkön a régi zsidó házban. 1959 májusában átköltözött a kastély épületébe ahol két óvodai csoport lett kialakítva. 1973-ban a növekvő gyereklétszám a harmadik csoport beindítását eredményezte. Az óvoda 1983 előtt az iskolával összevontan, majd azt követően az Általános Művelődési Központ egységeként működött.

1987-ben a falu összefogott és felépült az új, korszerű háromcsoportos óvoda a régi helyén. Az udvart saját erőből fajátékokkal telepítettük be, szponzorok és vállalkozók segítségével.

Pályázati lehetőségeket kihasználva, és rendezvények bevételeiből korszerűsítettük a csoportszobákat, foglalkozási eszközöket vásároltunk.

Gyermeklétszám növekedése miatt az óvoda kicsinek bizonyult és 1998 nyarán szülői segítséggel egy megüresedett teremből csoportszobát és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket építettünk.

 

A központi épület 2006-ban nyerte el jelenlegi formáját a belső és külső átépítés után, azóta hat csoportunk van. Két vegyes csoport, és négy azonos életkorú gyermekekből álló csoport működik. A vegyes csoporttal lehetőséget biztosítunk, hogy a szülők igénye szerint testvérek, barátok együtt lehessenek. 

 

A faluban sok a fiatal házas, a születések száma is emelkedik. Bölcsödével nem rendelkezik a falu, a környező településeken működő bölcsődékben pedig nem tudják felvenni a szadai gyerekeket. A már működő óvodában a  csoportlétszámaink egyre  magasabbak lettek, így a település vezetése úgy döntött,hogy pályázat útján  egy új 3 csoportos egységes óvoda-bölcsödével fog bővülni intézményünk. Az új épületet 2014 novemberében vettük birtokba. 

2018. szeptemberétől  már óvoda-bölcsődeként működünk. Az új óvodában kialakítottunk egy bölcsődei csoportot, saját udvarral a legkisebbek számára.

 

Tárgyi feltételek alakulása és biztosítása a mindenkori költségvetés függvénye. Mára már azonban elmondható, hogy az óvoda épülete barátságos, csoportszobái természetes tárgyakkal és eszközökkel berendezettek, amelyek az állandó magas színvonalú nevelést biztosítják.

 

Mindkét épületünkben kialakításra került az optimális mozgásfejlődést elősegítő tornaszoba, ahol érdekes és hasznos eszközök segítik elő a gyermekek fejlődését.

 

A szabad levegőn való tartózkodás színtere a játszótér, ami korszerű és izgalmas fajátékokkal van berendezve. A gyerekek sokat sétálnak, kirándulnak az ovi környékén is, kihasználva a helyi adottságokat.

 

A szülők óvodához való viszonya jó, partnerként működnek együtt gyermekeik érdekében. Intézményünkben az SZMK gyakorlatilag egyidős az óvoda fennállásával.  A csoportok az első szülői értekezleten 2-3 főt választanak a munkaközösségbe, akiknek legfontosabb feladata, hogy képviseljék a csoportot, és biztosítsák a kapcsolattartást a nevelőtestület, és a szülők között. Segítséget nyújtanak az óvónőknek a mikulás, és a húsvéti ajándékok beszerzésében, valamint a jótékonysági felnőtt óvoda bál szervezésében, az őszi-tavaszi társadalmi munka elvégzésében.

2020. novemberében megnyitottuk a Mini bölcsődénket.